SelectMDx za raka prostate

Diagnostika raka prostate predstavlja izziv iz več razlogov:

 • Pomanjkanja specifičnih simptomov v zgodnjih fazah rak prostate pogosto
 • Rak prostate je lahko nevaren ali pa predstavlja le nizko tveganje in ne potrebuje zdravljenja- le spremljanje
 • PSA krvni marker lahko pomeni raka prostate ali drugo manj nevarno stanje (BPH, okužba)
 • Negativen digitorektalni pregled (DRP) je pri raku prostate lahko negativen
 • Biospija je lahko lažno negativna, interpretacija biopsije je lahko težavna in je lahko tudi subjektivna
 • Magnetna resonanca (mpMRI) je prav tako lahko subjektivna, njena kakovost pa je odvisna od zmogljivosti magneta in strokovnosti radiologa

Zaradi vseh naštetih razlogov prihaja do prekomernega števila biopsij in prekomernega zdravljenja, kar vodi v slabšo kakovost življenja bolnika.

Moške, za katere je s testom SelectMDx ugotovljeno, da imajo veliko verjetnost za prisotnost visokorizičnega  raka prostate, je mogoče z biopsijo diagnosticirati in zdraviti prej, medtem ko se moški z zelo majhnim tveganjem lahko izognejo biopsiji.

Že samo ime »SelectMDx« razkriva da test  pomaga zdravnikom selekcionirati bolnike, ki se lahko z veliko gotovostjo ognejo invazivni diagnostiki (mpMRI, biopsiji). Torej gre za t.i. »izključevalni test« (angl. rule out), ki potrebuje čim višjo Negativno Napovedno Vrednost (NPV), ki je za SelectMDx 95%. To pomeni da obstaja 95% verjetnost, da bolnik ob negativnem rezulatu, nima visokorizičnega raka prostate in lahko nadaljuje le s spremljanjem PSA in simptomov.

Več o testu SelectMDx

Gre za neinvazivni urinski test (»tekoča biopsija«) ki meri raven izražanja dveh, z rakom povezanih, mRNA biomarkerjev (HOXC6 in DLX1), ter jih s pomočjo klinično validiranega algoritma poveže s preostalimi faktorji tveganja (PSA, volument prostate, starost in rezultat DRP).

Končni rezultat zelo lahko zelo nizko tveganje ali pa visoko tveganje za visokorizičnega raka prostate in s tem napove:

 • ali bolniku lahko koristi biopsija in zgodnje odkrivanje prostate, ali
 • se bolnik lahko izogne biopsiji (in se vrne na rutinsko spremljanje)

Test se v praksi lahko uporablja pred mpMRI ali po mpMRI za bolnike s PIRADS 3 rezulatom, ki pomeni »sivo cono«, kjer radiolog ne more z gotovostjo potrditi ne ovreči visokorizičnega raka prostate.

Klinična uporabna vrednost testa za raka prostate SelectMDx® je sprejeta in uveljavljena

Moške, za katere je s testom SelectMDx ugotovljeno, da imajo veliko verjetnost za prisotnost visokorizičnega  raka prostate, je mogoče z biopsijo diagnosticirati in zdraviti prej, medtem ko se moški z zelo majhnim tveganjem lahko izognejo biopsiji.

Negativna napovedna vrednost testa (NPV) testa je 95%, kar pomeni, da če je s testom ugotovljeno zelo majhno tveganje, sta zdravnik in bolnik lahko 95% prepričana, da bolnik nima visokorizičnega raka prostate (po Gleasonu  ≥ 7 (GS≥7)) in se izogne biopsiji.1,3

SelectMDx test ima zelo visoko napovedno natančnost (AUC 0,85) za visokorizični rak prostate, kar je bistveno boljše kot z kalkulatorjem tveganja PCPT (Prosttate Cancer Prevention Trial) različice 2.1.

Praktični nasveti bolniku pred obiskom zdravnika

Ko se soočimo z diagnostiko v smeri odkrivanja raka, ali pa odhajamo na pregled po kirurški odstranitvi raka, je bolnikom težko, saj so pod stresom in imajo mnogokrat težave s postavljanjem vprašanj zdravniku o svojem zdravstvenem stanju, kar je popolnoma razumljivo. Zato ponavadi odhajajo od zdravnika z mnogo neodgovorjenimi vprašanji, ki jih lahko bremenijo še naprej. Priporočamo vam, da se v diagnostiko oz. v zdravljenje vključite proaktivno, saj boste bolje informirani in tako lažje sprejemali odločitve o poteku zdravljenja skupaj s svojim zdravnikom.

Preberite več…

Številne študije potrjujejo potrjenost testa, klinično koristnost in prihranek stroškov.

 • CLINICAL VALIDATION STUDY:Multicenter Optimization and Validation of a 2-Gene mRNA Urine Test for Detection of Clinically Significant Prostate Cancer Prior to Initial Prostate Biopsy. : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31026217/
 • COST EFFECTIVENESS STUDY
 • Cost-Effectiveness of Urinary Biomarker Panel in Prostate Cancer Risk Assessment: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30012363/
 • CLINICAL UTILITY STUDY: SelectMDx Impacts Prostate Biopsy Decision Making in Routine Clinical Practice: https://abstracts.mirrorsmed.org/abstracts/selectmdx-impacts-prostate-biopsy-decision-making-routine-clinical-practice
 • CLINICAL VALIDATION STUDY: Assessment of an Established TRUS and a Urinary Biomarker-Based Risk Score as an Inclusion Criteria for Multiparametric MRI to Detect Clinically Significant Prostate Cancer: https://abstracts.mirrorsmed.org/abstracts/assessment-urinary-trusbiomarker-based-risk-score-inclusion-criteria-multiparametric-mri
 • ALL PUBLICATIONS: Clinical, Analytical, Cost Effectiveness Studies
 • Haese, A, et al. (2019) Multicenter Optimization and Validation of a 2-Gene mRNA Urine Test for Detection of Clinically Significant Prostate Cancer Prior to Initial Prostate Biopsy. J Uro. doi: 10.1097/JU.0000000000000293
 • Govers TM, et al. (2018) Cost-Effectiveness of Urinary Biomarker Panel in Prostate Cancer Risk Assessment. J Urol. doi: 10.1016/j.juro.2018.07.034
 • Govers TM, et al. Cost-effectiveness of SelectMDx for prostate cancer in four European countries: a comparative modeling study. Prostate Cancer and Prostatic Diseases. doi: 10.1038/s41391-018-0076-3
 • Trooskens G, et al. (2018) Robust performance of a Urinary Molecular Biomarker–Based Risk Score to detect High-grade Prostate Cancer using optimized cascading models. In: Global Congress on Prostate Cancer; 2018 Jun 28-30; Frankfurt, Germany.
 • Shore N, et al. (2018) SelectMDx Impacts Prostate Biopsy Decision-making in Routine Clinical Practice. Urology Practice. doi: 10.1016/j.urpr.2018.09.002.
 • Trooskens G, et al. (2018) Assessment of an established TRUS and a urinary biomarker-based risk score as an inclusion criteria for multiparametric MRI to detect clinically significant prostate cancer. In: Global Congress on Prostate Cancer; 2018 Jun 28-30; Frankfurt, Germany.
 • Van Neste L, et al. (2016) Detection of High-grade Prostate Cancer Using a Urinary Molecular Biomarker-Based Risk Score. Eur Urol, Nov; 70(5): 7 40-7 48.
 • Hendriks RJ, et al. (2017) A urinary biomarker-based risk score correlates with multiparametric MRI for prostate cancer detection. The Prostate, 77(14):1401-1407.
 • Hessels D, et al. (2017) Analytical validation of an mRNA-based urine test to predict the presence of high-grade prostate cancer. Translational Medicine Communications, 2:5. doi: 10.1186/ s41231-017-0014-8.
 • Dijkstra S, et al. (2017) Cost-effectiveness of a new urinary biomarker-based risk score compared to standard of care in prostate cancer diagnostics – a decision analytical model. BJU Int, 120(5):659-665. doi: 10.1111 /bju.13861.
 • Alinezhad S, et al. (2016) Validation of Novel Biomarkers for Prostate Cancer Progression by the Combination of Bioinformatics, Clinical and Functional Studies. PLoS ONE, 11 (5): e0155go1. doi: 10.1371/journal.pone.0155901.
 • Leyten GH, et al. (2015) Identification of a Candidate Gene Panel for the Early Diagnosis of Prostate Cancer. Clin Cancer Res, 21 (13):3061-70.
 • Vinarskaja A, et al. (2011) DNA Methylation and the HOXC6 Paradox in Prostate Cancer. Cancers, 3:3714-3725. doi: 10.3390/cancers3043714.

Stopite v stik z nami

Tukaj smo, da vam pomagamo in svetujemo. Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.