MammaPrint in BluePrint za raka dojke

Načrt zdravljenja raka dojk pripravite že na prvem srečanju z bolnico.

Agendia vam zagotavlja uporabne vpoglede v celotni obravnavi vaše bolnice z rakom dojke.

MammaPrint in BluePrint molekularna profila za opredelitev in premagovanje svojstvenih oblik raka pri posameznicah

Pomen genomskih testov Agendije za zdravnike in bolnice

Pred genomskim profiliranjem so odločitve o zdravljenju temeljile izključno na klinično-patoloških dejavnikih – kot so bolnikova starost, stopnja tumorja, prizadetost bezgavk in status hormonskih receptorjev. Čeprav jih je pomembno upoštevati, zagotavljajo bolj površen pogled na raka dojke vaše bolnice.

Na genomski ravni lahko zdravniki preučijo aktivnost specifičnih genov znotraj tumorja – kako medsebojno delujejo in vplivajo na vedenje tumorja. Z združevanjem teh spoznanj s kliničnimi dejavniki, lahko bolj celovito razumemo raka dojke pri ženski, ki je edinstven za vsako izmed njih. S pridobljenim globjim vpogledom lahko bolj odločno načrtujejo zdravljenje.

Izbira testov MammaPrint in BluePrint

Testa skupaj obravnavata dve kritični vprašanji

Kakšne so možnosti da se njen rak vrne?

Poučite se o tveganju

S kakšno vrsto raka se spopadamo?

Razvrstite tumor

MammaPrint

Kaj spodbuja rast raka dojke pri moji bolnici?

Test BluePrint®, ki pregleda 80 genov, identificira osnovno biologijo posameznega raka dojke. Tumor se nato razvrsti v enega od treh podtipov, ki razkrivajo dragocene informacije o njegovem obnašanju, dolgoročni prognozi in odzivu na sistemsko zdravljenje. Rezultati so dostopni v manj kot 6 dneh, ravno prav za predoperativno posvetovanje.

Luminalni tip

Na rast raka luminalnega tipa vplivajo predvsem hormonske poti estrogena in progesterona. Ta podtip se lahko s pomočjo MammaPrint še dodatno razdeli na rak luminalnega tipa A (nizko tveganje) in luminalnega tipa B (visoko tveganje). Ti luminalni podtipi imajo izrazito različne izide, zato je potrebno te informacije vključiti v načrtovanje zdravljenja, da bi povečali verjetnost ozdravitve vase bolnice.

Tip HER2

Na rast raka tipa HER2 vpliva predvsem pot HER2 (Human epidermal growth factor receptor 2 – Receptor 2 za epidermalni človeški rastni faktor). Ta molekularni podtip ni vedno usklajen z rezultati HER2, tradicinalno pridobljenimi iz preiskav IHC ali FISH, vendar imajo bolnice s tipom HER2 odličen odziv na terapije, usmerjene na HER2, v neoadjuvantnem okolju. Pravzaprav imajo z napredkom v terapiji bolnice s tipom HER2 dobre dolgoročne rezultate, če se zdravijo z zdravili, usmerjenimi na HER2.

Bazalni tip

Na tumorji bazalnega tipa ne vplivajo poti ER, PR ali HER2 in delujejo bolj kot klinično trojno negativni tumorji. Ta molekularni podtip je bolj agresiven in bolnicam lahko koristijo standardni ali novi režimi za trojno negativen rak dojk. Glede na agresivno naravo teh tumorjev lahko ustreznim bolnicam koristi neoadjuvantno in ne adjuvantno zdravljenje.

BluePrint podtipizacijski test

Praktični nasveti bolniku pred obiskom zdravnika

Ko se soočimo z diagnostiko v smeri odkrivanja raka, ali pa odhajamo na pregled po kirurški odstranitvi raka, je bolnikom težko, saj so pod stresom in imajo mnogokrat težave s postavljanjem vprašanj zdravniku o svojem zdravstvenem stanju, kar je popolnoma razumljivo. Zato ponavadi odhajajo od zdravnika z mnogo neodgovorjenimi vprašanji, ki jih lahko bremenijo še naprej. Priporočamo vam, da se v diagnostiko oz. v zdravljenje vključite proaktivno, saj boste bolje informirani in tako lažje sprejemali odločitve o poteku zdravljenja skupaj s svojim zdravnikom.

Preberite več…

Stopite v stik z nami

Tukaj smo, da vam pomagamo in svetujemo. Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.